"Vita et mors" Orgelmusik Tiroler Komponisten

2001

Vite et mors" Orgelmusik Tiroler Kompnisten von Ludwig Thuille, Josef Lechthaler, Oswald Jaeggi, Robert Nessler, Günther Andergassen

Bruno Oberhammer an der Pirchner-Orgel der Franziskanerkirche in Bozen
Zurück